36.6 Competence Centre

36.6 Competence Centre (Schotland) is een nieuwe afdeling van de erg succesvolle Poolse onderneming 36.6 Competence Centre (gevestigd in Lodz, Polen). Deze nieuwe, dynamische afdeling werd in het leven geroepen om de activiteiten van de Poolse tak uit te breiden en om de overdracht van het programma te verbreden. De Schotse afdeling zal het goede werk verder zetten door op dezelfde wijze met verschillende organisaties samen te werken en eveneens te fungeren als overkoepelend orgaan. Zo zullen we de gespiegelde 36.6 CC-activiteiten van Polen in Scotland terugvinden naast bijkomend overdrachten van opleidingsmethodieken.

Binnen het werkgebied vallen activiteiten als: Ontwikkeling van VLE (Virtual Learning Environment, oftewel Virtuele Leeromgeving) en dat beslaat het ontwikkelen en aanpassen van opleidingsinhouden. We hebben op het ogenblik deskundige ervaring met de ontwikkeling van interactieve platformen die verschillende programma’s aanbieden. We ontwikkelen ook opleidingsmateriaal en assessments, audit tool kits, tewerkstellingstools en andere opleidingen toegespitst op een verscheidenheid aan sectoren. We hebben ervaring met de ontwikkeling en overdracht van kortere leertrajecten. We hebben VLE-programma’s op maat ter beschikking, gericht op de sectoren Elektronica en Elektriciteit en we ontwikkelen nog bijkomend materiaal voor de Ingenieurssector. Onze medewerkers maken volledig interactieve VLE-platformen die online en blended-lerenprogramma’s aanbieden. Ze gebruiken hiervoor de applicatie Moodle als e-learningtool. We bieden vakspecifieke inhouden en coaching en voorzien counseling (bv. voor applicaties voor audit tools over vaardigheden). We brengen de resultaten van gebruikers van onze methodieken in kaart, promoten ecologische bewustzijnscampagnes in de sectoren van het vakspecifiek onderwijs (VET) en organiseren begeleide Erasmusprojecten voor nieuwe inschrijvers. We hebben expertise bij het inbouwen van ECVET en geven trainingen in soft skills, persoonlijke ontwikkeling en voor train-the-trainers, alsook voor geletterdheids- en gecijferdheidsmodules voor volwassenen (NT2 – Nederlands als tweede taal). We hebben een aantal sectorspecifieke onderwijzers in huis wat betreft elektriciteit, elektromechanica, het ontwikkelen van platforms, train-the-trainer-cursussen en project management.

Web page www.36and6.pl
Contact Scotland@36and6.pl
Contact person Anna Ziemecka-Poterajoffice@36and6.pl
Telephone +44 141 812 60 20+78 786 20 403

This post is also available in: Spaans Engels Pools