Objetivos

Multi-eskola: Meertalige strategieën en instrumenten, bedoeld voor leerkrachten om inclusief onderwijs te bevorderen

Achtergrond: Het bevorderen van taalbegrip is een thema dat centraal staat in de verschillende opleidingsfases, maar vooral in het secundair onderwijs en wanneer er wordt gestart in vakspecifieke opleidingen. Aandacht voor het bevorderen van taalbegrip bij nieuw-aangekomen leerlingen draagt niet enkel bij tot betere prestaties op academisch vlak, maar ook wat sociale aansluiting betreft is de invloed positief, zowel binnen als buiten het centrum. Het vereist echter een geschikt schoolklimaat en leerkrachten die de uitdagingen van een meertalige omgeving willen aangaan. Deze uitdagingen worden hier opgesomd:

  • De nood van alle leerlingen om taalvaardigheden te ontwikkelen, zowel in hun moedertaal als in andere talen, om hun aansluiting bij het sociale en het werkleven te vergemakkelijken.
  • De ontwikkeling van drietalige onderwijsmodellen en prestatiemodellen met een duidelijk verband tot de sociale en werkcontext.
  • Respect voor officiële en niet-officiële minderheidstalen die in veel Europese regio’s naast elkaar bestaan in zowel formele als informele opleidingscontexten.

Doelen

De voornaamste doelstelling van het project is om een antwoord te bieden aan de nieuwe uitdagingen van Europese scholen en voorbereidende centra voor vakspecifieke opleidingen door hulpmiddelen te voorzien die de ontwikkeling van inclusief onderwijs en opleiding ondersteunen vanuit een meertalig perspectief.

Specifieke doelen omvatten ondermeer:

  • Adviezen en richtlijnen opstellen, analyseren en formuleren aan scholen en centra voor vakspecifiek onderwijs voor het inrichten van doeltreffende meertalige opleidingsprogramma’s.
  • Hulpmiddelen en didactisch materiaal ontwikkelen om de professionele vaardigheden van leerkrachten van deze centra te verbeteren.
  • Voortdurend leren en peer-to-peer-leren promoten door specifieke omgevingen in het leven te roepen waar leerkrachten, experten, de uitgebreidere onderwijsgemeenschap en het oudercomité met elkaar in contact kunnen treden.

De samenwerking gebeurt tussen partners van Europese regio’s met meer dan één officiële taal, nl. het Baskenland, Schotland, België en Polen.

Waar we voornamelijk naar streven met dit project is TOOLKIT – Educatieve hulpmiddelen voor leerkrachten. Dit toolkit zal online worden ondersteund en zal een opleidingsonderdeel bevatten naast praktische hulpmiddelen en instrumenten voor leerkrachten om in de klas te gebruiken.

Dit is ook beschikbaar in het Spaans, het Pools en het Engels.

This post is also available in: Spaans Engels Pools