Intellectuele resultaten

Voor de intellectuele output zal KCZIA het inhoudelijke aspect voor zich nemen en Inveslan zet zich in wat de technische kant behelst. Beide zullen samenwerken en in samenspraak met de projectleider de richtlijnen, instructies en ondersteuning bieden aan de partners zodat het volledige team kan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.

Verschillende activiteiten zullen noodzakelijk zijn:

a.1.    Een methode bepalen om het toolkit te ontwikkelen. Een basisstructuur opmaken, de specifieke inhoud vastleggen, de ontwikkeling van het format en de media en de taakverdeling onder de partners – 1 maand.

Dit zullen de projectleiders Ontwikkeling op zich nemen en afstemmen met alle partners.

a.2.    De opleidingsmodules van het toolkit ontwikkelen – 5 maanden.

KCZIA zal het voortouw nemen in de ontwikkeling van de opleidingsonderdelen en alle partners zullen hun afgesproken deel hieraan bijdragen. 36.6 CC zal hen bij deze actie ondersteunen.

a.3.    De hulpmiddelen en activiteiten van het toolkit ontwikkelen – 5 maanden.

MARISTAK zal de hulpmiddelen en activiteiten voor leerkrachten selecteren en ontwikkelen. Scholengroep 1 Antwerpen zal hen hierin ondersteunen.

a.4.    Ontwerpen en programmeren van de virtuele leeromgeving – 5 maanden.

Gelijktijdig en afgestemd op a.3 en a.4 zal Inveslan de virtuele leeromgeving ontwerpen.

Het is belangrijk om hier te vermelden dat acties a.2, a.3 en a.4 parallel zullen lopen. Hierdoor zal interne communicatie tussen de respectieve leiders nodig zijn omdat elke afzonderlijke actie bijdraagt aan het eindresultaat. Met dit in het achterhoofd wordt er afgesproken om minstens 1 samenkomst per 20 à 30 dagen te organiseren om zo een correcte implementatie te garanderen.

a.5    Oplevering, testing, correcties en vertaling in de partnertalen – 2 maanden.

De oplevering van de virtuele leeromgeving zal gebeuren wanneer de 3 voorgaande acties klaar zijn. De partners zullen testings (pretestings) uitvoeren om eventuele functionele fouten, spelfouten en andere fouten op te sporen. Daarna zullen de leeromgeving en de inhoud in de talen van de partners vertaald worden.

a.6    Testfase met eindgebruikers, correcties en verbeteringen, oplevering van de finale output – 6 maanden.

De laatste toetsactie is het testen van de leeromgeving met de eindgebruikers. 36.6 CC zal een testmethode met instrumenten ontwikkelen, zodat alle partners vergelijkingsmateriaal hebben voor hun ervaring op nationaal vlak. Na deze fase zullen de partners – rekening houdend met de input en feedback van de doelgroepen – afspraken maken over de verbeteringen en aanpassingen en zullen ze een eindversie opleveren.

Dit is ook beschikbaar in het Spaans, het Pools en het Engels.

This post is also available in: Spaans Engels Pools

© 2018 Copyright - Multi-eskola Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.