Cele

MULTI-ESKOLA: Multilingual strategies and tools for teachers to promote an inclusive education (pl. Strategie i narzędzia dla nauczycieli do realizowania włączającej edukacji wielojęzycznej)

Podłoże projektu: dostosowanie językowe jest niezmiernie ważne dla uczniów cudzoziemskich na wszystkich szczeblach edukacji, również w szkole średniej i w kształceniu zawodowym. Wspieranie uczniów z doświadczeniem migracji może nie tylko doprowadzić do poprawy ich wyników w nauce, ale również pomóc w integracji społecznej w szkole i poza nią. Wymaga to przygotowania nauczycieli oraz stworzenia odpowiedniego środowiska nauki, a więc między innymi:

– zapewnienia dzieciom cudzoziemskim pomocy w nauce oficjalnego języka kraju, w którym obecnie mieszkają, jak i ich rodzimego języka,

– zaadoptowania modeli edukacji wielojęzycznej oraz wykorzystywania inspirujących przykładów uczniów i absolwentów, którzy osiągnęli sukces w życiu społecznym i zawodowym,

– respektowania języków mniejszości i regionalnych, obecnych w społeczeństwach różnych krajów Europy.

Cele

Projekt ma na celu przyczynienie się do rozwoju zawodowego nauczycieli i wsparcia szkół średnich, w tym zawodowych, w realizacji edukacji włączającej przy użyciu rozwiązań zakładających wielojęzyczne nauczanie i wykonywanie zadań administracyjnych w szkołach.

Szczegółowe cele to:

– Zidentyfikowanie, analiza i zaproponowanie rekomendacji i wskazówek do stworzenia efektywnych programów nauczania wielojęzycznego.

– Opracowanie materiałów dydaktycznych do rozwoju kompetencji nauczycieli.

This post is also available in: hiszpański angielski holenderski