School District 1 Antwerp

GO! scholengroep Antwerpen is een van de 27 scholengroepen van GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en strekt zich uit van Antwerpen over Wijnegem en Zwijndrecht tot in het Noorden. De scholengroep omvat alle onderwijsniveaus, van kleuteronderwijs tot en met niveau 5 van het Europees Kwalificatiekader, en is verantwoordelijk voor 24 basisscholen, 15 secundaire scholen, 1 centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, 3 centra voor volwassenenonderwijs, 2 scholen voor deeltijds kunstonderwijs, 1 internaten en 1 centrum voor leerlingenbegeleiding.  Jaarlijks volgen meer dan 25.000 leerlingen en/of cursisten een opleiding aan een van onze instellingen, en dagelijks doen meer dan 2800 personeelsleden hun best om de hoogst mogelijke kwaliteit van onderwijs te bieden.

Een groot deel van de scholen zijn gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen, alle onderwijsverstrekkers ageren er binnen een grootstedelijke maatschappelijke context die de laatste jaren aan een hoog tempo verandert.

Het doel is kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden aan alle lerenden. Kwaliteit heeft te maken met het kunnen ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid en de brede ontwikkeling van elk individu en met het harmonieus samenleven als actieve burgers in onze voortdurend veranderende, democratische samenleving.

Een aantal van onze scholen zijn OKAN-scholen die onthaalonderwijs bieden voor anderstalige nieuwkomers. De anderstalige leerlingen, tussen 12 en 18 jaar, krijgen gedurende één jaar Nederlandse taallessen. Daarna krijgen ze begeleiding in het vervolgonderwijs. Het onthaalonderwijs ontwikkelt bij de anderstalige nieuwkomer de nodige taal-en andere vaardigheden om deel te kunnen nemen aan het sociale verkeer in de klas en de school.  Deze vaardigheden moeten de anderstalige nieuwkomer in staat stellen zich te integreren in onze samenleving. Leren omgaan met sociale en culturele verscheidenheid is hierin van groot belang. Mee door deze ervaring ontwikkelde onze scholengroep ook een duidelijke visie op talenbeleid.

Website www.antigon.be
Contact projects@sgr1.be
Contact persoon Ann Cox
Telefoon +32 3 360 82 90

This post is also available in: Spaans Pools